Rotax Max Challenge - Wohlen, 13. Oktober 2018


Kategorie Micro

Zeitfahren Micro
1. Lauf Micro
2. Lauf Micro
Final Micro

Kategorie Mini

Freies Training Mini
Offizielles Training Mini
Zeitfahren Mini
1. Lauf Mini
2. Lauf Mini
Final Mini

Kategorie Junior

Freies Training Junior
Offizielles Training Junior
Zeitfahren Junior
1. Lauf Junior
2. Lauf Junior
Final Junior

Kategorie Max

Freies Training MAX
Offizielles Training MAX
Zeitfahren MAX
1. Lauf MAX
2. Lauf MAX
Final MAX

Kategorie Club / Master

Freies Training Club / Master
Offizielles Training Club / Master
Zeitfahren Club / Master
1. Lauf Club / Master
2. Lauf Club / Master
Final Club / Master

Kategorie DD2 / DD2 Master

Freies Training DD2 / DD2 Master
Offizielles Training DD2 / DD2 Master
Zeitfahren DD2 / DD2 Master
1. Lauf DD2 / DD2 Master
2. Lauf DD2 / DD2 Master
Final DD2 / DD2 Master